Exekučné právo

  •     vypracovanie návrhov na začatie exekúcie
  •     vypracovanie námietok proti začatiu exekúcie, proti trovám exekúcie
  •     vypracovanie návrhov na zastavenie exekúcie, na vylúčenie vecí z exekúcie, na povolenie odkladu exekúcie
  •     zastupovanie v exekučnom konaní
  •     právne poradenstvo

Príkladné rozhodnutie