Občianske právo

  •     vytvorenie a pripomienkovanie zmlúv
  •     vysporiadanie majetkových vzťahov, správa majetku
  •     úprava práv k nehnuteľnostiam
  •     kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
  •     ochrana spotrebiteľa
  •     zastupovanie v súdnych a rozhodcovských sporoch
  •     právo na ochranu osobnosti a ochrana pred neoprávnenými zásahmi do dobrého mena
  •     vymáhanie pohľadávok
  •     právne poradenstvo

Príkladné rozhodnutie