Rodinné právo

  •     rozvody, vysporiadanie BSM
  •     zvýšenie/zníženie výživného
  •     konanie o zverenie detí do výlučnej/striedavej starostlivosti
  •     právne poradenstvo

Príkladné rozhodnutie