TRESTNÉ PRÁVO

  •     vypracovanie trestných oznámení
  •     vypracovanie podaní (návrhov, sťažností, žiadostí) v trestnom konaní
  •     obhajoba v prípravnom konaní a v konaní pred súdom na hlavnom pojednávaní
  •     zastupovanie poškodených v trestnom konaní
  •     účasť na výsluchoch, podaní vysvetlení
  •     právne poradenstvo

Príkladné rozhodnutie