Daňové právo

  •     zastupovanie pri daňovej kontrole
  •     zastupovanie vo vyrubovacom konaní
  •     zastupovanie v konaniach pred správnym súdom a Ústavným súdom
  •     právne poradenstvo
     
Príkladné rozhodnutie