Obchodné právo

  •     zakladanie obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.)
  •     zmeny v obchodných spoločnostiach
  •     právo na ochranu dobrého mena spoločnosti pred neoprávnenými zásahmi  
  •     právny audit (due diligence)
  •     vytvorenie a pripomienkovanie obchodných zmlúv
  •     zastupovanie v súdnych a rozhodcovských sporoch
  •     vymáhanie pohľadávok
  •     právne poradenstvo

Príkladné rozhodnutie